Viễn Thông 47 chuyên phân phối SỈ hàng công nghệ cho thị trường Đắk Lắk và các tỉnh Tây Nguyên